Byforskønnelse

Foreningen Hannik udarbejdede nedenstående ønskeseddel for tredje fase i byudviklingsprojektet for Frøstrup og omegn 2016:

 

  1. Flisebelægning: På området nord for Energipunkt Frøstrup-Hannæs skal være et nyt centralt samlingspunkt for en række af byens aktiviteter. 230.000 kr.
  2. Højbede: Der laves 40 højbede på en del af Hanniks grund ved Frøstrup Gamle Kro og i området omkring Energipunkt Frøstrup-Hannæs. Halvdelen af højbedene stilles til rådighed for den lokale skoles elever, således at hver klasse (p.t. er der 10 klasser fra 1. til 5 klasse) i skoletiden kan dyrke grøntsager med mere. Herved skabes tidlige positive holdninger til et sundt liv. Højbedene laves med siddekant, så det kan fungere som tilhørerpladser ved koncerter med mere. De resterende 20 bede tilbydes andre borgere i området 50.000 kr.
  3. Krolfbane: Et sundt liv skal være for alle aldersgrupper, derfor er der behov for motionsmuligheder for ældre.  60.000 kr.
  4. Gangsti: Plejehjemmet forbindes med en sti til Storkevej 11, således at der bliver umiddel-bar adgang for folk i rullestol eller med rollator fra plejehjem til Krolfbane. 114.300 kr.
  5. Beplantning: Tilplantning af pladsen omkring Frøstrup Gamle Kro og området ved Energipunkt Frøstrup (på bilagskortet er området markeret med rødt). Indkøb af planter, buske og træer.  100.000 kr.
  6. Info skærme: Stor udendørs elektronisk skærm ved Frøstrup Gamle Kro. Det er vigtigt at lokale såvel som turister hurtigt kan få et overblik over de tilbud der er i byen.  132.000 kr.
  7. Vindturbinetræ: Fransk produceret ”træ”, lavet af metal, hvor bladene er mikrovindturbiner. Ud over at producere strøm for Energipunkt Frøstrup, skal den være Energipunktets nye varemærke.  280.000 kr.
  8. Kunst: 5 lokale indbudte kunstnere laver hver en skulptur/installation. Skulpturerne skal tage udgangspunkt i ”Bæredygtig udvikling” som er idegrundlaget for det byfornyelsesprojekt, der samarbejdes om i Frøstrup. Skulpturerne skal indeholde genbrugsmaterialer og være egnet til opstilling i det fri.  140.000 kr.
  9. Naturprojektet: Lokale fuglekyndige vil lave guidede ture til naturreservaterne både for lokale beboere og for turister. Da man ikke fra Vejlernes fugle observationsstederne kan komme tæt på fuglene kræver projektet indkøb af 5 til 10 teleskoper med stativer. 25.000 kr. er bevilget af Friluftsrådet.   45.000 kr.
  10. Navneskilte: Vi vil gerne have fremstillet navneskilte, der viser hvilken familie, der passer det enkelte træ.  7.500 kr.

Status pr. 02. marts 2017:

Projekt 1  er  gennemført i 2016
Projekt 5 er godt i gang og fortsætter i 2017