Historie

Frøstrup bestod før banens tid af 2 til 3 gårde, hvoraf den ene som hed ”Trye”, blev udstykket til det, som i dag er Frøstrup. På denne gårds grund blev kroen opført i 1904. Der var dengang rejsestald her på langs med vejen, med plads til vogne og heste.

27595m

Der var endvidere kammer til krokarlen, som gennem mange år var Hans Høyer, derforuden var der et kammer, der stod til rådighed for håndværkssvendene, når de kom rundt. Stalden blev nedlagt og ombygget til udstilling, først med møbler senere med Krudt-Peters sortiment af jagtvåben.

Navnet (”Trye”, red.) er jo blevet genbrugt i Asylets navn. Hele vejen ned til centralen lå Kroens have. Der var først i halvtredserne biograf i krosalen.

(Kilde: Egon Vendelbo)

 

Ejere gennem tiden: Helmer Oddershede, Gunnar Oddershede, Andrees Høj, Andreas Sørensen, Rask Christensen, ? Nielsen, Thomas Svanborg, Birger Grøne

Herefter blev kroen købt af en kreds af borgere i Frøstrup.

Senere blev kroen overtaget af Hannik og gennemrestaureret 2012-14.